SẢN PHẨM

Tôm hùm bông size 700-900gr

1,440,000đ1,550,000đ

Sale 7%

Tôm hùm bông size 900gr-1kg

1,500,000đ1,600,000đ

Sale 6%

Tôm hùm bông size 1,1kg - <1,2kg

1,990,000đ2,100,000đ

Sale 5%

Tôm hùm bông size 1kg-1,1kg

1,910,000đ2,020,000đ

Sale 5%

Tôm hùm xanh 700-900gr

1,270,000đ1,450,000đ

Sale 12%

Tôm hùm xanh 500-700gr

1,150,000đ1,300,000đ

Sale 11%

Tôm hùm xanh size 400-500gr

810,000đ900,000đ

Sale 10%

Tôm hùm xanh size 300-400gr

650,000đ780,000đ

Sale 16%

Tôm hùm xanh size 200-300gr

610,000đ720,000đ

Sale 15%
Trang 1/2. Tổng số 13 mục